i samarbeid med

Mål, rammer, betingelser

Mål, rammer, betingelser m.m.

Tekst: Nordea og Norsk kulturskoleråd

Mål

 • Løfte unge talenter – forbilde og inspirasjon
 • Synliggjøre kulturskolen i lokalsamfunnet (gjerne også regionalt og nasjonalt)
 • Bidra til utvikling av kulturskolene
 • Styrke kulturskolens arbeid for barn og unge innen kunst- og kulturfeltet
 • Omdømmebygging og synliggjøring for Nordea lokalt
 • Tydeliggjøre kulturprofilen til Nordea og Nordeas kulturprogram

 

Kjennetegn

 • Lokal kulturpris som deles ut i samarbeid mellom lokalt Nordea-kontor og lokal kulturskole
 • Lavterskeltilbud: Mulighet, men ingen plikt for Nordeas lokale bankkontorer i hele Norge
 • Prisen skal fortrinnsvis deles ut i kommuner hvor Nordea har bankkontor
 • Lett å håndtere lokalt, både for lokal kulturskole og lokalt Nordea-kontor. Definerte retningslinjer og maler utarbeidet av Norsk kulturskoleråd og Nordeas kulturprogram skal sikre dette

 

Rammer

 • Prisens navn er «Nordeas kulturskolepris»
 • Prisen tildeles enkeltperson eller gruppe som har utmerket seg med et unikt formidlings- og utøvertalent
 • Høyt faglig nivå på vinneren
 • Alle kultur- og kunstfag
 • Ingen nedre eller øvre aldersgrense
 • Kandidaten(e) skal være elev ved kulturskolen
 • Kulturskolen nominerer og innstiller
 • Nordea og eventuelt kommuneledelse er representert i «utvalget» som beslutter vinner
 • Prisvinner(e) skal fremføre/presentere/formidle noe i forbindelse med prisutdelingen
 • Prisutdelingen skal henge på et etablert arrangement i Nordeas regi
 • Deles ut i egnede lokaler, hvor prisvinnerens formidling kommer til sin rett

 

Organisering

 • Utdelingen knyttes til et kundearrangement i Nordeas regi hvor det er mange mennesker til stede
 • Felles maler og rammeverk: Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Nordea sentralt har utarbeidet retningslinjer for søking, utvelgelse, juryering, tildeling og evaluering, samt mal for introduksjonstekst og forslag til lokale PR-tiltak for å skape blest rundt prisen
 • Lokalt eierskap er vesentlig, og organiseringen må knyttes opp til det lokale Nordea-kontoret og deres aktiviteter

 

Økonomi/tildeling

 • 10 000 kr i prispenger til vinneren - og diplom og blomst o.l samt festivitas rundt utdelingen
 • I tillegg 5 000 kroner til formidlingsutstyr på kulturskolen   og diplom til kulturskolen
 • Kostnadene i forbindelse med prisen dekkes av lokalt Nordea-kontor
 • Kulturskolen presenterer seg i cirka ti minutter i tilknytning til tildelingen på arrangement i Nordeas regi

Spørsmål om temaet?

Kontakt oss her